Misioni i spitalerit

Misioni më i vjetër mjekësor në botë

Urdhri i Maltës është i pranishëm vazhdimisht me projekte mjekësore, sociale dhe humanitare në shumicën e vendeve të botës.

13,500 anëtarët e tij, 95,000 vullnetarë të përhershëm dhe staf i kualifikuar prej 52,000 profesionistësh – shumica e të cilëve janë personel mjekësor dhe paramedik – formojnë një rrjet efikas që përfshin gjithçka, nga ndihma emergjente për refugjatët dhe të zhvendosurit që jetojnë gjatë luftës dhe konfliktit, deri tek ndërhyrja në zonat e goditura nga fatkeqësitë natyrore, puna në spital, kujdesi mjekësor dhe shërbimet sociale.

Programet e Urdhrit, të drejtuara në mënyrë të pavarur ose brenda një kuadri partneriteti me qeveritë dhe agjencitë ndërkombëtare, janë tashmë aktive në 120 vende.

Ndihma për viktimat e katastrofave natyrore dhe konflikteve të armatosura është intensifikuar në dekadat e fundit. Nëpërmjet Shoqatave të tij kombëtare, trupave vullnetare dhe agjencisë botërore të ndihmës, Malteser International, Urdhri i Maltës ofron ndihmë mjekësore dhe humanitare urgjente dhe punon me popullatat e prekura për të zbatuar programet e rindërtimit dhe gatishmërisë ndaj fatkeqësive.

VULLNETARËT

Shumëllojshmëria e projekteve të Urdhrit të Maltës siguron që të ketë mundësi për të gjithë

Urdhri i Maltës ka 95,000 vullnetarë të përkushtuar për mbarëvajtjen e suksesshme të shumë prej projekteve të tij në mbarë botën.

Nga viti në vit ata kujdesen për të pastrehët në strehët e Urdhrit, ndihmojnë refugjatët që vijnë në brigjet evropiane, u përgjigjen viktimave të fatkeqësive natyrore, shoqërojnë mysafirët me aftësi të kufizuara në pelegrinazhe dhe kampe verore, mbështesin të moshuarit e mbyllur në shtëpi dhe përgatisin ushqim ushqyes për njerëzit që jetojnë në varfëri në dimra të hidhur.

Urdhri i Maltës drejton trupat e ndihmës së parë dhe ambulancës në 33 vende që mbështeten kryesisht në përkushtimin e vullnetarëve.

Që nga themelimi i tij në 1938, Korpusi i Ambulancës Irlandeze është bërë një ofrues kryesor i trajnimit të ndihmës së parë, transportit të ambulancës dhe shërbimeve të kujdesit në komunitet në qytetet dhe qytezat kryesore të Irlandës, dhe përmes seksionit të tij të të rinjve ofron programe zhvillimi dhe aktivitete sportive.

Aktivitetet e Urdhrit të Maltës në 120 vende

Harta tregon kryeqytetet e vendeve ku Urdhri i Maltës drejton projekte mjekësore, sociale ose humanitare
Punët humanitare dhe mjekësore