This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

Diplomacia Humanitare

Diplomacia Humanitare

Lidhja e diplomacisë me ndihmën për të arritur tek njerëzit në nevojë

Marrëdhëniet diplomatike që gëzon Urdhri Sovran i Maltës me 112 vende dhe Bashkimin Evropian, statusi i tij i përhershëm vëzhgues në Kombet e Bashkuara dhe Marrëveshjet e Bashkëpunimit Ndërkombëtar të lidhura me mbi 50 shtete, ekzistojnë për të lehtësuar aktivitetet e tij humanitare dhe për të lejuar akses të pakufizuar dhe të mbrojtur veçanërisht. në rajonet e krizës.

Rrjeti diplomatik i Urdhrit forcon marrëdhëniet e tij me qeveritë e vendeve në të cilat vepron. Ky rrjet lejon që programet e tij mjekësore të integrohen në sistemet kombëtare dhe rajonale të kujdesit shëndetësor dhe të lehtësojnë importimin e pajisjeve të kujdesit shëndetësor për të arritur sa më shpejt të jetë e mundur njerëzit në nevojë.

Një shembull është Myanmari, ku agjencia e ndihmës botërore e Urdhrit të Maltës, Malteser International, është lejuar të veprojë që nga viti 2001, kur ishte ende jashtëzakonisht e vështirë për organizatat e huaja të ndihmës të punonin në vend. Malteser International ishte një nga organizatat e pakta ndërkombëtare në gjendje të fillonte një operacion të menjëhershëm ndihme pasi ciklon Nargis goditi vendin në 2008, duke kanalizuar ndihmën ndërkombëtare në rajonet e prekura.

Për shkak të statusit të tij si një institucion neutral, apolitik dhe i pavarur dhe rolit të tij humanitar dhe aktiviteteve të vazhdueshme në 120 vende, Urdhri Sovran i Maltës është në gjendje të ndërhyjë si ndërmjetësues në konflikte.

Faqja e internetit ‘Diplomacia humanitare dhe menaxhimi i krizave ndërkombëtare’ – e menaxhuar nga Fondacioni Francez i Urdhrit të Maltës – përfaqëson një mjet interesant monitorimi mbi aktivitetet diplomatike gjatë krizave humanitare dhe konflikteve aktuale.

Ambasada e Urdhrit Sovran të Maltës në Shqipëri

“Rruga Abdi Kazazi, 34, H 11, kati 5”, 1010 - Tirana, Albania

Tel: +3554 222 0240 - Email: [email protected]