Misioni

Misioni

Urdhri Sovran i Maltës është një nga institucionet më të vjetra të qytetërimit perëndimor dhe të krishterë. Një rend fetar laik i Kishës Katolike që nga viti 1113 dhe një subjekt i së drejtës ndërkombëtare, Urdhri Sovran i Maltës ka marrëdhënie diplomatike me mbi 100 shtete dhe Bashkimin Evropian, dhe statusin e vëzhguesit të përhershëm në Kombet e Bashkuara. Urdhri është neutral, i paanshëm dhe apolitik.

Sot, Urdhri i Maltës është aktiv në 120 vende duke u kujdesur për njerëzit në nevojë përmes punëve të tij mjekësore, sociale dhe humanitare. Ditë pas dite, spektri i gjerë i projekteve sociale ofron një mbështetje të vazhdueshme për anëtarët e harruar ose të përjashtuar të shoqërisë. Urdhri është veçanërisht i përfshirë në ndihmën e njerëzve që jetojnë në mes të konflikteve të armatosura dhe fatkeqësive natyrore duke ofruar ndihmë mjekësore, duke u kujdesur për refugjatët dhe duke shpërndarë ilaçe dhe pajisje bazë për mbijetesë. Në të gjithë botën, Urdhri i Maltës i kushtohet ruajtjes së dinjitetit njerëzor dhe kujdesit për të gjithë ata që kanë nevojë, pavarësisht nga origjina apo feja e tyre.

I themeluar në Jeruzalem në shekullin e 11-të, Urdhri i Maltës ka një histori të gjatë shërbimi për të pambrojturit dhe të sëmurët. Kjo histori 900-vjeçare pasqyrohet në emrin e saj të plotë: Urdhri Sovran Ushtarak Spitalor i Shën Gjonit të Jerusalemit të Rodosit dhe Maltës. Që nga viti 1834, selia qeveritare e Urdhrit të Maltës ka qenë në Romë, ku i garantohen të drejtat ekstraterritoriale.

Urdhri i Maltës funksionon përmes 11 Priorive, 48 Shoqatave Kombëtare, 133 misioneve diplomatike, 1 agjenci ndihmash në mbarë botën dhe 33 trupa kombëtare vullnetare, si dhe spitale të shumta, qendra mjekësore dhe fondacione të specializuara. Urdhri nuk ndjek asnjë qëllim ekonomik apo politik dhe nuk varet nga asnjë shtet apo qeveri tjetër.