Marrëdheniet shumëpalëshe

Marrëdheniet shumëpalëshe

Mbështetja e veprimtarisë humanitare

Marrëdhëniet shumëpalëshe me Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe organizatat kryesore ndërkombëtare lejojnë që Urdhri Sovran i Maltës të çojë ekspertizën e tij nga terreni në tryezën diplomatike.

Nëpërmjet ambasadorëve dhe përfaqësuesve diplomatikë të tij, pikëpamjet e Urdhrit për çështjet në thelb të angazhimit të tij – të drejtat e njeriut, kujdesi shëndetësor, siguria ushqimore – përfaqësohen në skenën ndërkombëtare.
Urdhri Sovran i Maltës kontribuon me ekspertizën e tij në konsultimet globale dhe në përcaktimin e fushave të mundshme të bashkëpunimit në kujdesin shëndetësor, asistencën sociale dhe ndihmën emergjente.

 

Urdhri Sovran i Maltës ka marrëdhënie në nivel ambasadori

Bashkimi Europian

Urdhri Sovran i Maltës ka misione vëzhguese të përhershme në Kombet e Bashkuara dhe agjencitë e saj të specializuara:

Kombet e Bashkuara – Nju Jork
Kombet e Bashkuara – Gjenevë
Kombet e Bashkuara – Vjenë

ESCAP – Komisioni Ekonomik dhe Social i Kombeve të Bashkuara për Azinë dhe Paqësorin – (Bangkok)
FAO – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë – (Romë)
IAEA – Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike – (Vjenë)
IFAD – Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin e Bujqësisë – (Romë)
IDLO – Organizata Ndërkombëtare për Zhvillimin e Ligjit – (Romë)
UNECA – Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Afrikën – (Addis Ababa)
UNEP – Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin – (Nairobi)
UNESCO – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë – (Paris)
UNHCHR – Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut – (Gjenevë)
UNHCR – Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët – (Gjenevë)
UNICRI – Instituti Kërkimor Ndërrajonal i Kombeve të Bashkuara për krimin dhe drejtësinë – (Torino)
UNIDO – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial – (Vjenë)
UNODC – Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin – (Vjenë)
UNOOSA – Zyra e Kombeve të Bashkuara për Çështjet e Hapësirës së Jashtme – (Vjenë)
WFP – Programi Botëror i Ushqimit i Kombeve të Bashkuara – (Romë)
OBSH – Organizata Botërore e Shëndetësisë – (Gjenevë)

Urdhri Sovran i Maltës ka delegacione ose përfaqësime në Organizatat Ndërkombëtare:

AU – Bashkimi Afrikan – (Addis Ababa)
CPLP – Komuniteti i Vendeve të Gjuhës Portugeze – Lisbonë
CTBTO- Komisioni Përgatitor për Organizatën e Traktatit gjithëpërfshirës të ndalimit të testeve bërthamore – (Vjenë)
ICCROM – Qendra Ndërkombëtare për Studimin e ruajtjes dhe restaurimit të pasurive kulturore – (Romë)
KPMM – Komiteti Ndërkombëtar i Mjekësisë Ushtarake – (Bruksel)
KNKK – Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq – (Gjenevë)
IDB – Banka Ndër-Amerikane për Zhvillim – (Washington D.C.)
IIHL – Instituti Ndërkombëtar i së Drejtës Humanitare – (Sanremo, Gjenevë)
IFRC – Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe – (Gjenevë)
IOC – Komisioni i Oqeanit Indian – (Ebène, Mauritius)
IOF – Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë – (Paris)
IOM – Organizata Ndërkombëtare për Migracionin – (Gjenevë)
IPU – Unioni Ndër-Parlamentar
PAM – Asambleja Parlamentare e Mesdheut – (Maltë)
SICA – Sistemi i Integrimit të Amerikës Qendrore – (San Salvador)
UNIDROIT – Instituti Ndërkombëtar për Unifikimin e të Drejtës Private – (Romë)
Këshilli i Evropës – (Strasburg)