This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

Marrëdheniet shumëpalëshe

Marrëdheniet shumëpalëshe

Mbështetja e veprimtarisë humanitare

Marrëdhëniet shumëpalëshe me Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe organizatat kryesore ndërkombëtare lejojnë që Urdhri Sovran i Maltës të çojë ekspertizën e tij nga terreni në tryezën diplomatike.

Nëpërmjet ambasadorëve dhe përfaqësuesve diplomatikë të tij, pikëpamjet e Urdhrit për çështjet në thelb të angazhimit të tij – të drejtat e njeriut, kujdesi shëndetësor, siguria ushqimore – përfaqësohen në skenën ndërkombëtare.
Urdhri Sovran i Maltës kontribuon me ekspertizën e tij në konsultimet globale dhe në përcaktimin e fushave të mundshme të bashkëpunimit në kujdesin shëndetësor, asistencën sociale dhe ndihmën emergjente.


Urdhri Sovran i Maltës ka marrëdhënie në nivel ambasadori

Bashkimi Europian

Urdhri Sovran i Maltës ka misione vëzhguese të përhershme në Kombet e Bashkuara dhe agjencitë e saj të specializuara:


Kombet e Bashkuara – Nju Jork
Kombet e Bashkuara – Gjenevë
Kombet e Bashkuara – Vjenë

ESCAP – Komisioni Ekonomik dhe Social i Kombeve të Bashkuara për Azinë dhe Paqësorin – (Bangkok)
FAO – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë – (Romë)
IAEA – Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike – (Vjenë)
IFAD – Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin e Bujqësisë – (Romë)
UNECA – Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Afrikën – (Addis Ababa)
UNEP – Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin – (Nairobi)
UNESCO – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë – (Paris)
UNHCHR – Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut – (Gjenevë)
UNHCR – Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët – (Gjenevë)
UNICRI – Instituti Kërkimor Ndërrajonal i Kombeve të Bashkuara për krimin dhe drejtësinë – (Torino)
UNIDO – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial – (Vjenë)
UNODC – Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin – (Vjenë)
UNOOSA – Zyra e Kombeve të Bashkuara për Çështjet e Hapësirës së Jashtme – (Vjenë)
WFP – Programi Botëror i Ushqimit i Kombeve të Bashkuara – (Romë)
OBSH – Organizata Botërore e Shëndetësisë – (Gjenevë)

Urdhri Sovran i Maltës ka delegacione ose përfaqësime në Organizatat Ndërkombëtare:


AU – Bashkimi Afrikan – (Addis Ababa)
CPLP – Komuniteti i Vendeve të Gjuhës Portugeze – Lisbonë
CTBTO- Komisioni Përgatitor për Organizatën e Traktatit gjithëpërfshirës të ndalimit të testeve bërthamore – (Vjenë)
ICCROM – Qendra Ndërkombëtare për Studimin e ruajtjes dhe restaurimit të pasurive kulturore – (Romë)
KPMM – Komiteti Ndërkombëtar i Mjekësisë Ushtarake – (Bruksel)
KNKK – Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq – (Gjenevë)
IDB – Banka Ndër-Amerikane për Zhvillim – (Washington D.C.)
IIHL – Instituti Ndërkombëtar i së Drejtës Humanitare – (Sanremo, Gjenevë)
IFRC – Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe – (Gjenevë)
IOC – Komisioni i Oqeanit Indian – (Ebène, Mauritius)
IOF – Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë – (Paris)
IOM – Organizata Ndërkombëtare për Migracionin – (Gjenevë)
IPU – Unioni Ndër-Parlamentar
PAM – Asambleja Parlamentare e Mesdheut – (Maltë)
SICA – Sistemi i Integrimit të Amerikës Qendrore – (San Salvador)
UNIDROIT – Instituti Ndërkombëtar për Unifikimin e të Drejtës Private – (Romë)
Këshilli i Evropës – (Strasburg)

Ambasada e Urdhrit Sovran të Maltës në Shqipëri

“Rruga Abdi Kazazi, 34, H 11, kati 5”, 1010 - Tirana, Albania

Tel: +3554 222 0240 - Email: [email protected]